Jan
30
2009

Boek recensie; A Perfect Mess


Ik kocht dit boek in eerste instantie met de verwachting dat ik meer zou gaan begrijpen van mijn eigen vriendin. Ik ben zelf iemand van orde en netheid en mijn vriendin is dat…. niet. Zou er achterliggende gedachte zijn achter onopgeruimd zijn? Zouden er voordelen zijn aan ongestructureerd zijn en belangrijker nog; zou ik mijn vriendin daarmee beter begrijpen?

Het boek roept na het lezen van een aantal recensies blijkbaar verschillende verwachtingen op en dat verklaart misschien ook waarom het boek de mijne niet inlost. De vragen over de ondoorgrondelijke beweegredenen van mijn rommelige partner worden summier beantwoord. Het boek gaat namelijk niet op alle facetten in die je bij dit onderwerp kunt verzinnen.

Het boek ‘A Perfect Mess’, door E. Abrahamson en D.H. Freedman grossiert in voorbeelden van de voordelen van het niet-structuur denken. Het is een boek dat vooral tracht aan te duiden dat we zonder artistiek, flexibel en onconventioneel denken een hoop kansen laten liggen. Er worden voorbeelden gegeven van successen die voortkomen uit het niet plannen, het niet beheersen en het niet controleren van zaken. Een aantal voorbeelden daarvan zijn interessant, een aantal waren reeds bekend bij mijzelf en er zijn er helaas teveel die mijn interesse niet konden vasthouden. Daarmee lijkt het boek niet interessant genoeg om op je nachtkastje te hebben liggen.

Het boek slaagt wel in een ander daglicht in zijn missie. Je gaat nadenken over de mate structuur in je leven en in hoeverre je jezelf daarmee mogelijk tekort doet. Het boek geeft behoorlijk af op planningsinstrumenten, controle, ‘life coaches’ en het zogenaamde life hacken, waar ik recentelijk over gepost heb. Wat is life hack? Het zo efficiënt en bewust mogelijk omgaan met je tijd, door (onder andere) de toepassing van ICT technologie.

Misschien ligt daar dan wel de boodschap van dit boek. Unhack your life, zou je kunnen zeggen. Doe het maar allemaal iets minder gepland, iets minder beheersmatig en wat rommeliger. Zodat er mogelijk nieuwe, inspirerende ideeën uit voort kunnen komen. Daar voel ik wel wat voor. Het lifehack principe is er op gebaseerd dat je steeds meer haalt uit je tijd, door steeds efficiënter met middelen om te springen in de vlot veranderende maatschappij. Maar waarom zou je meer willen? Waarom niet minder? Waarom keren we niet iets meer terug naar onze eigen kern, in plaats van iedereen ons te laten vertellen dat de maatschappij die kern bepaald? Ja, dat is wel een van de boodschappen van dit boek en maakt het dan misschien toch de moeite waard. Oordeel zelf.

Written by Peter in: Miscelanious | Tags:

83 Comments

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Powered by WordPress | LeraDesign